ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.
 • Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990.
 • Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος-20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα 1995.
 • Μανόλης Χατζηδάκης – Ευγενία Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 2, Αθήνα 1997.
 • Χρίστος Σολδάτος, Χριστιανική ζωγραφική. Η μεταβυζαντινή και επτανησιακή τέχνη στις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Λευκάδας (15ος- 20ος αι.), Λευκάδα 1999
 • Λεξικό Ελλήνων καλλιτεχνών. (Ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες, 16ος-20ός αιώνας), επιμ. Δώρα Κομίνη-Διαλέτη, τ. 1-4, Αθήνα 1997-2000.
 • Jeannine Vereecken & Lydie Hadermann-Misguich, Les oracles de Leon le Sage illustres par Georges Klontzas: la version Barozzi dans le Codex Bute, Venise 2000.
 • Σπύρος Αλαμάνος, Έργον, Κέρκυρα 2000.
 • Η Χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα 15ος – 19ος αιώνας, Πρακτικά Γ΄ συμποσίου – Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα, 8-9 Αυγούστου 1998), Αθήνα 2000.
 • Νίκος Γρηγοράκης, Λυκούργος Κογεβίνας. Καράβια του Αγώνος. Δώδεκα έγχρωμες χαλκογραφίες, Αθήνα 2000.
 • Νίκος Γρηγοράκης, Λυκούργος Κογεβίνας Το Άγιον Όρος. Δώδεκα χαλκογραφίες, Αθήνα 2000.
 • Άννα Πατεστή, Ο Πάνος Αραβαντινός και το έργο του, Πειραιάς 2000.
 • Μυρτάλη  Αχειμάστου-Ποταμιάνου,  «Εικόνα του αγίου Γεωργίου στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών αποδιδόμενη στον Γεώργιο Κλόντζα», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, ΚΒ΄ (2001), σσ. 77-85.
 • Μυρτώ  Γεωργοπούλου-Βέρρα, «Εικόνες του 15ου αιώνα στη Ζάκυνθο», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ΚΒ΄ (2001), σσ. 115-127.
 • Μαρία Μελέντη, «Προσθήκες στο λεξικό των Ελλήνων Ζωγράφων μετά την Άλωση (1450-1830). Ζωγράφοι εικόνων και ζωγραφική τέχνη στην Κέρκυρα, στις αρχές του 19ου αιώνα», Περί Ιστορίας 3 (2001), σσ. 133-180.
 • Μαρία Μελέντη, «Στέφανος Δ. Σγούρος, Η Υδατογραφία, εκδόσεις Έψιλον, Αθήνα 1995, σελ 83», Περί Ιστορίας 3 (2001), σσ. 240-243
 • Ζωή Μυλωνά, «Η Στέψη της Θεοτόκου και άλλα δυτικά θέματα σε εικόνες του 17ου και του 18ου αιώνα στη Ζάκυνθο», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ΚΒ΄ (2001), σσ. 247-259
 • Βαρβάρα  Ν. Παπαδοπούλου, «Εικόνα Δέησης του Νικολάου Τζαφούρη», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, ΚΒ΄ (2001), σσ. 261-269.
 • Θάνος Χ. Χρήστου, Η γλυπτική στα Ιόνια Νησιά, Κέρκυρα 2001.
 • Κερκυραίοι χαράκτες 19ος-20ος αι. Η συλλογή χαρακτικών της Πινακοθήκης, επιμ. Θάνος Χρήστου, Κέρκυρα 2001.
 • Νανώ Χατζηδάκη, «Εικόνα του αγίου Νικολάου με βιογραφικές σκηνές. Ένα άγνωστο έργο του Γεωργίου Κλόντζα», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, KB΄ (2001), σσ. 393-415
 • Δημήτρης Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Μελέτες για τη μεταβυζαντινή ζωγραφική. Ενετοκρατούμενη και τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και Κύπρος. Αθήναι 2002.
 • Άγιον όρος. Οδοιπορικόν. Έκθεση ζωγραφικής Θεόφιλου Κένταρχου. 7 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2002, επιμ. Θάνος Χρήστου, Κέρκυρα 2002.
 • Μυρτώ Γεωργοπούλου-Βέρρα, «Τοπογραφία των Αγίων Τόπων σε εικόνα της Ζακύνθου», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ΚΔ΄ (2003), σσ. 317-332.
 • Θεοδώρα Μαρκάτου, «Οι εικαστικές τέχνες στα Επτάνησα την περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807). Η αυτοπροσωπογραφία του Νικολάου Κουτούζη»., Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807). Το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, (επιμ. Γ. Ν. Μοσχόπουλος – Γ. Σ. Μπάλλας), Αργοστόλι 2003, σσ. 109-121.
 • Μαρία Μελέντη, «Ο ρεαλισμός και η ‘εικόνα της στιγμής’. Ζωγραφική: Ελένη Σουέρεφ, Μορφές μέσα από το χρόνο, έκθεση ζωγραφικής», Περί Ιστορίας 4 (2003), σσ. 308-310.
 • Μαρία Μελέντη, «Παρατηρήσεις στην ζωγραφική παράδοση της Κέρκυρας τον 18ο αιώνα: Η καλλιτεχνική ‘συνομιλία’ των ζωγράφων της διασποράς», Περί Ιστορίας 4 (2003), σσ. 127-146.
 • Σπύρος Αλαμάνος, Φθοροποιός χρόνος, Κέρκυρα 2004.
 • Σπύρος Αλαμάνος, Τα ταξίδια της ψυχής μου… Κέρκυρα 2004.
 • Εμμανουήλ Χ. Γοργοράπτης, Η εικονογράφηση του λειτουργικού ύμνου «Επί σοί χαίρει» από το ζωγράφο Θεόδωρο Πουλάκη, Αθήνα 2004.
 • Λυκούργος Κογεβίνας. Χαράκτης και ζωγράφος, επιμ. Αφροδίτη Κούρια, Αθήνα 2004.
 • Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, «Παραγγελίες πινάκων, εργαστήριο, κυκλοφορία σχεδίων του Μιχαήλ Δαμασκηνού στον Χάνδακα. Ανέκδοτα έγγραφα (1585-1593)», Θησαυρίσματα  34 (2004), σ. 253-272, πίν. 1-4.
 • Αθ. Παλιούρας, «Κλόντζας και Θεοτοκόπουλος», Θησαυρίσματα  34 (2004), σσ. 361-370, εικ. 1-14.
 • Ντενίζ-Χλόη Αλεβίζου, Ο Παναγιώτης Δοξαράς, το «Περί Ζωγραφίας κατά το αψκστ» και οι άλλες μεταφράσεις. Τα τεκμήρια, Θεσσαλονίκη 2005.
 • Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, «Ένα τρίπτυχο τέχνης Γεωργίου Κλόντζα στο Βουκουρέστι», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας  ΚΣΤ΄ (2005), σσ. 335-352.
 • Παναγιώτης Λ. Βοκοτώπουλος, Το Θείον Πάθος σε πίνακα του Γεωργίου Κλόντζα, Αθήνα 2005.
 • Παν. Κ. Ιωάννου, «Γεώργιος Κλόντζας ή Natale Bonifacio; Σχετικά με την πατρότητα της εικονογράφησης του Marc. Gr. VII 22», Θησαυρίσματα 35 (2005), σσ. 213-242, εικ. 1-14.
 • Χρυσαυγή Κουτσίκου, «Άγνωστη εικόνα των Τριών Ιεραρχών με υπογραφή του Εμμανουήλ Τζάνε», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ΚΣΤ΄ (2005), σσ. 353-363.
 • Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, «Έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού στο ιερό του Αγίου Γεωργίου Βενετίας: Έξοδα και αμοιβή (ανέκδοτα έγγραφα, 1577-1579)», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ΚΣΤ΄ (2005), σσ. 505-509.
 • Στέφανος Σγούρος. Ζωγραφική. 10 Αυγούστου – 30 Σεπτεμβρίου 2005. Παλαιά Ανάκτορα. Ιόνιος Ακαδημία, επιμ. Μ. Μελέντη, Κέρκυρα 2005.
 • Νανώ Χατζηδάκη -Έλενα Κατερίνη, «Η εικόνα του αρχαγγέλου Μιχαήλ με δώδεκα σκηνές του κύκλου του στην Καλαμάτα. Ένα άγνωστο έργο του Γεωργίου Κλόντζα», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας  ΚΣΤ΄ (2005), σσ. 241-261.
 • «…Σαρκωθέντων δε των αγγέλων…». 16 Νοεμβρίου – 6 Δεκεκμβρίου 2006. Θεματική έκθεση επ’ ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά της κακοποίησης των παιδιών, (Σύλλογος Γλυπτών Ελλάδος) επιμ. Μ. Μελέντη, Κέρκυρα 2006.
 • Aristidis 2007. 4 VI – 4 VII, επιμ. Μ. Μελέντη, Κέρκυρα 2007.
 • Μαρία Μελέντη, «Η ‘συνομιλία’ των ιερών σωμάτων στη ζωγραφική των Ιονίων νήσων το 18ο αιώνα: οι ‘συντροφιές’ των Αγίων της τοπικής λατρείας», Περί Ιστορίας 5, (2007), σσ. 59-69.
 • Νεκταριάννα Σαλίβερου, «Το πολυσχιδές έργο του Γεωργίου Σ. Σαμαρτζή», Περί Ιστορίας 5 (2007), σσ. 187-189.
 • Κωνσταντίνος Χέλμης, Ο σκηνογράφος Πάνος Αραβαντινός και η δραστηριότητά του στην κρατική όπερα του Βερολίνου (1919-1930), Αθήνα 2007.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News