ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Ένας σπουδαίος όσο και άγνωστος επτανήσιος καλλιτέχνης των αρχών του 19ου  αιώνα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην έκθεση της Πινακοθήκης του Δήμου Κέρκυρας, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Νοεμβρίου 2018.

Ο Γεράσιμος Πιτζαμάνος (Αργοστόλι 1787 – Κέρκυρα 1825) έζησε μία μυθιστορηματική ζωή, εργαζόμενος για την πρόοδο και την ελευθερία των Επτανήσων αλλά και του συνόλου του Ελληνισμού, στην αυγή  μιας νέας εποχής. Τα γραπτά και κυρίως τα ζωγραφικά του έργα, αποτελούν πολύτιμη μαρτυρία για την επικίνδυνη όσο και ελπιδοφόρα αυτή εποχή. 

Continue reading

Η Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Tην υπ’ αριθ. 3-5 / 23-08-2018, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας,  με αντικείμενο τον συντονισμό και την οργάνωση των εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων της υπηρεσίας, για το έτος 2018.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για την περίοδο 10/09/2018 – 31/12/2018 και με μικτές αποδοχές δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων (24% ΦΠΑ – 20% ΦΜΥ – 9,22% ΕΦΚΑ – 3,2% χαρτόσημο – 0,10% υπέρ δημοσίων συμβάσεων)

Απαιτούμενα προσόντα

Continue reading

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News