ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Έργα

  • Περίοδος

  • Θέμα

  • Μέσο

  • Τεχνοτροπία


ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα:Προσωπογραφία
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος:1913
Διαστάσεις:21χ16 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Francoise Somson
Θέμα:Προσωπογραφία
Περίοδο:21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος:2005
Διαστάσεις:80χ75 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία σε ύφασμα
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα:Προσωπογραφία
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1971
Διαστάσεις:42χ32 εκ
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα:Προσωπογραφία
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1972
Διαστάσεις:43χ35 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Νικόλαος Τυπάλδος- Ξυδιάς
Θέμα:Προσωπογραφία
Περίοδο:19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος:β ήμισυ του 19ου αι.
Διαστάσεις:150χ55 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Περικλής Τσιριγώτης
Θέμα:Προσωπογραφία
Περίοδο:19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος:1881
Διαστάσεις:177,5χ113,5 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Βικέντιος Μποκατσιάμπης
Θέμα:Προσωπογραφία
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος:π. 1915
Διαστάσεις:69χ51 εκ.
Μέσο:Παστέλ
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα:Τοπίο
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1975
Διαστάσεις:78χ59 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Κάρλα Μπέλλου
Θέμα:Προσωπογραφία
Περίοδο:21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος:2005
Διαστάσεις:38,5χ28,5 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα:Τοπίο
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1960
Διαστάσεις:34χ42 εκ.
Μέσο:Χαλκογραφία
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα:Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1956
Διαστάσεις:50χ40 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Γεώργιος Μηνιάτης
Θέμα:Ιστορικό θέμα
Περίοδο:19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος:β ήμισυ του 19ου αι.
Διαστάσεις:51χ67,5 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Λυκούργος Κογεβίνας
Θέμα:Τοπίο
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος:1924
Διαστάσεις:19χ26 εκ.
Μέσο:Οξυγραφία
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα:Γυμνό and Προσωπογραφία
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος:1913
Διαστάσεις:46χ36,5 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα:Θρησκευτικό θέμα
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1953
Διαστάσεις:99χ63,5 εκ
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα:Τοπίο
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1952
Διαστάσεις:27,5χ34,5 εκ.
Μέσο:Χαλκογραφία
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα:Τοπίο
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1980
Διαστάσεις:16,5χ10,5 εκ.
Μέσο:Χαλκογραφία
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Αγλαία Παπά
Θέμα:
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις:99χ69 εκ
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Αγλαία Παπά
Θέμα:
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις:69χ98,5 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Αγλαία Παπά
Θέμα:
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις:101χ69 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
« First ‹ Προηγούμενο 1 6 7 8 9 10 Επόμενο › Last »

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News