ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Έργα

  • Περίοδος

  • Θέμα

  • Μέσο

  • Τεχνοτροπία


Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Μάρκος Ζαβιτζιάνος
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: π. 1920
Διαστάσεις: 10χ14,5 εκ.
Μέσο: Χαλκογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νίκος Βουτυράς
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2004
Διαστάσεις: 50χ39,5 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Ζ. Γιοβάνοβιτς
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1994
Διαστάσεις: 53χ45 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1939
Διαστάσεις: 39χ49 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: π. 1980
Διαστάσεις: 23χ17 εκ.
Μέσο: Λιθογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις: 39χ37 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γιώργος Κεφαλληνός
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1994
Διαστάσεις: 35χ27 εκ.
Μέσο: Μικτή τεχνική
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Θεόφιλος Γραμμένος
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2005
Διαστάσεις: 50χ20 εκ.
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γιώργος Κεφαλληνός
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1975
Διαστάσεις: 20χ27 cm
Μέσο: Λινόλεουμ
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Στέφανος Τριβόλης
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1944
Διαστάσεις: 34χ25 εκ.
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γιώργος-Κίμων Λάμπρου
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1984
Διαστάσεις: 87χ117 εκ.
Μέσο: Ακρυλικά σε καμβά
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Τζουλιάνα Ραθ
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2005
Διαστάσεις: 17χ13,5 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Βαξεβάνογλου Μαρία
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: π. 2004
Διαστάσεις: 49,5χ66,5 εκ.
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπυρίδων Προσαλέντης
Θέμα: Ιστορικό θέμα and Προσωπογραφία
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1864
Έτος: 1862
Διαστάσεις: 111χ82 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Αγλαία Παπά
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: π. 1974
Διαστάσεις: 98χ70 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νικόλαος Τυπάλδος- Ξυδιάς
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος: β ήμισυ του 19ου αι.
Διαστάσεις: 45χ35 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νικόλαος Τυπάλδος- Ξυδιάς
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος: β ήμισυ του 19ου αι.
Διαστάσεις: 45χ35 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γιώτα Αγγελάκη
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2003
Διαστάσεις: 50χ40 εκ.
Μέσο: Ακρυλικά
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Αγλαία Παπά
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: π. 1965
Διαστάσεις: 48χ38 εκ.
Μέσο: Μολύβι
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Πηνελόπη Βολτέρρα
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1993
Διαστάσεις: 35χ45 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
« First ‹ Προηγούμενο 1 5 6 7 8 9 10 Επόμενο › Last »

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News