ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Έργα

  • Περίοδος

  • Θέμα

  • Μέσο

  • Τεχνοτροπία


Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγγελος Γερακάρης
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1996
Διαστάσεις: 17χ85 εκ.
Μέσο: Μικτή τεχνική
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγγελος Γερακάρης
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1996
Διαστάσεις: 27,5χ97 εκ.
Μέσο: Μήτρα ξύλινη
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγγελος Γερακάρης
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1996
Διαστάσεις: 19χ93 εκ.
Μέσο: Μικτή τεχνική
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Λυκούργος Κογεβίνας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1924
Διαστάσεις: 26χ19 εκ.
Μέσο: Οξυγραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα: Αγιογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1900
Διαστάσεις: 71,5χ56,5 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Λυκούργος Κογεβίνας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: αρχές του 20ου αι.
Διαστάσεις: 73χ100 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Ελένη Σουέρεφ
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: π. 2001
Διαστάσεις: 35χ50 εκ.
Μέσο: Ακρυλικά
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Πέτρος Στραβοράβδης
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: π. 2005
Διαστάσεις: 40χ50 εκ.
Μέσο: Μικτή τεχνική
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1945
Διαστάσεις: 10,5χ18,5 εκ.
Μέσο: Χαλκογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γιάννης Δημητράτος
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1994
Διαστάσεις: 45χ32 εκ
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Χαράλαμπος Παχής
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος: β ήμισυ 19ου αι.
Διαστάσεις: 38χ32 εκ
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1913
Διαστάσεις: 76χ54 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Ηλίας Σκοντράνης
Θέμα: Αγιογραφία
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2005
Διαστάσεις: 54,5χ14,5 εκ.
Μέσο: Αυγοτέμπερα
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1915
Διαστάσεις: 76χ54 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1915
Διαστάσεις: 47,5χ32 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1970
Διαστάσεις: 20χ19 εκ..
Μέσο: Χαλκογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Λυκούργος Κογεβίνας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1924
Διαστάσεις: 19χ26 εκ..
Μέσο: Οξυγραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Λυκούργος Κογεβίνας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1924
Διαστάσεις: 21χ27 εκ.
Μέσο: Οξυγραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Ηλίας Γιαννούλας
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1999
Διαστάσεις: 65χ55 εκ.
Μέσο: Μολύβι
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νίκος Ζερβός
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1946
Διαστάσεις: 54χ79 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
« First ‹ Προηγούμενο 1 4 5 6 7 8 10 Επόμενο › Last »

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News