ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Έργα

  • Περίοδος

  • Θέμα

  • Μέσο

  • Τεχνοτροπία


Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Αγγελική Πανά
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: π. 1950
Διαστάσεις: 49χ35 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγγελος Γιαλλινάς
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: αρχές του 20ου αι.
Διαστάσεις: 40χ72 εκ.
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγγελος Κόντης
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: π. 1975
Διαστάσεις: 72χ102 εκ.
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1962
Διαστάσεις: 55χ35 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Δημήτρης Μηλιώτης
Θέμα: Γυμνό
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2002
Διαστάσεις: 23,5χ20
Μέσο: Μικτή τεχνική
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Μιχαήλ Δαμασκηνός
Θέμα: Αγιογραφία
Περίοδο: 16ος αιώνας
Έτος: π. 1591
Διαστάσεις: 165,5χ97,5 εκ.
Μέσο: Αυγοτέμπερα σε ξύλο
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Ηλίας Νίκας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1991
Διαστάσεις: 50χ60
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα: Θρησκευτικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1919
Διαστάσεις: 41χ29,5 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπύρος Πογιάγος
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1991
Διαστάσεις: 9χ18 εκ.
Μέσο: Βελονογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νίκος Ζερβός
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1959
Διαστάσεις: 33,5χ46,5 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγγελος Γιαλλινάς
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα and Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: αρχές του 20ου αι.
Διαστάσεις: 74χ40 εκ.
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1953
Διαστάσεις: 99χ66,5 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: αρχές του 20ου αι.
Διαστάσεις: 71χ50 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1919
Διαστάσεις: 40χ28 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Αγλαία Παπά
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις: 106χ76 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική:
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Εμμανουήλ Λαμπάρδος
Θέμα: Αγιογραφία
Περίοδο: 17ος αιώνας
Έτος: τέλη 16ου-αρχές 17ου αι.
Διαστάσεις: 153,5χ85,5 εκ.
Μέσο: Αυγοτέμπερα σε ξύλο
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Ρένα Ηλία-Ανούση
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1986
Διαστάσεις: 70χ55 εκ.
Μέσο: Ξυλογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπύρος Αλαμάνος
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1997
Διαστάσεις: 34,5χ37,5 εκ.
Μέσο: Βελονογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγγελος Γερακάρης
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1996
Διαστάσεις: 36χ34 εκ.
Μέσο: Μήτρα ξύλινη
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγγελος Γερακάρης
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1996
Διαστάσεις: 22,5χ31 εκ.
Μέσο: Μικτή τεχνική
Τεχνική: Χαρακτική
« First ‹ Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 10 Επόμενο › Last »

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News