ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Έργα

  • Περίοδος

  • Θέμα

  • Μέσο

  • Τεχνοτροπία


Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις: 34χ25 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1954
Διαστάσεις: 6,3χ13 εκ.
Μέσο: Χαλκογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγγελος Γερακάρης
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2004
Διαστάσεις: 38,5χ98 εκ.
Μέσο: Παστέλ
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεράσιμος Πιτζαμάνος
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1864
Έτος: αρχές του 19ου αι.
Διαστάσεις: 26χ34 εκ.
Μέσο: Χαλκογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Στέλιος Κοντομάρης
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2005
Διαστάσεις: 35χ30 εκ.
Μέσο: Ζωγραφική με ραπιτογράφο
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1979
Διαστάσεις: 14χ22 εκ.
Μέσο: Χαλκογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Παύλος Προσαλέντης ο νεώτερος
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα and Τοπίο
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος: 1881
Διαστάσεις: 53χ93 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Χαράλαμπος Παχής
Θέμα: Θρησκευτικό θέμα
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος: β ήμισυ 19ου αι.
Διαστάσεις: 60χ49 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Αναστάσιος Αλεβίζος/Τάσσος
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: π. 1975
Διαστάσεις: 52χ34 εκ.
Μέσο: Ξυλογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Ιωάννης -Βαπτιστής Καλοσγούρος
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος: β ήμισυ του 19ου αι.
Διαστάσεις: 42χ36 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1957
Διαστάσεις: 50χ90 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπύρος Αλαμάνος
Θέμα: Θαλασσογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1997
Διαστάσεις: 39χ43,5 εκ.
Μέσο: Βελονογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νίκος Ζερβός
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1970
Διαστάσεις: 44χ64 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα: Ιστορικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: μετά το 1970
Διαστάσεις: 32χ23 εκ.
Μέσο: Βαθυτυπία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπύρος Πογιάγος
Θέμα: Θαλασσογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1995
Διαστάσεις: 24,5χ17 εκ.
Μέσο: Μικτή τεχνική
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπύρος Πογιάγος
Θέμα: Θαλασσογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1995
Διαστάσεις: 17χ24,5 εκ.
Μέσο: Μικτή τεχνική
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπύρος Αλαμάνος
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1997
Διαστάσεις: 49χ23,5 εκ.
Μέσο: Βελονογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Αγλαία Παπά
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις: 100χ75 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Αγλαία Παπά
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις: 55χ44 εκ.
Μέσο: Μονοτυπία
Τεχνική: Ζωγραφική and Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Αναστασία Κροκίδη
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 2000
Διαστάσεις: 100χ49 εκ.
Μέσο: Μικτή τεχνική
Τεχνική: Ζωγραφική
« First ‹ Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 10 Επόμενο › Last »

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News