ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Έργα

  • Περίοδος

  • Θέμα

  • Μέσο

  • Τεχνοτροπία


ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα:Προσωπογραφία
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις:34χ25 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα:Τοπίο
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1954
Διαστάσεις:6,3χ13 εκ.
Μέσο:Χαλκογραφία
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Άγγελος Γερακάρης
Θέμα:Τοπίο
Περίοδο:21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος:2004
Διαστάσεις:38,5χ98 εκ.
Μέσο:Παστέλ
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Γεράσιμος Πιτζαμάνος
Θέμα:Συμβολικό θέμα
Περίοδο:19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1864
Έτος:αρχές του 19ου αι.
Διαστάσεις:26χ34 εκ.
Μέσο:Χαλκογραφία
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Στέλιος Κοντομάρης
Θέμα:Συμβολικό θέμα
Περίοδο:21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος:2005
Διαστάσεις:35χ30 εκ.
Μέσο:Ζωγραφική με ραπιτογράφο
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα:Συμβολικό θέμα
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1979
Διαστάσεις:14χ22 εκ.
Μέσο:Χαλκογραφία
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Παύλος Προσαλέντης ο νεώτερος
Θέμα:Ηθογραφικό θέμα and Τοπίο
Περίοδο:19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος:1881
Διαστάσεις:53χ93 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Χαράλαμπος Παχής
Θέμα:Θρησκευτικό θέμα
Περίοδο:19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος:β ήμισυ 19ου αι.
Διαστάσεις:60χ49 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Αναστάσιος Αλεβίζος/Τάσσος
Θέμα:Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:π. 1975
Διαστάσεις:52χ34 εκ.
Μέσο:Ξυλογραφία
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Ιωάννης -Βαπτιστής Καλοσγούρος
Θέμα:Προσωπογραφία
Περίοδο:19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος:β ήμισυ του 19ου αι.
Διαστάσεις:42χ36 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα:Τοπίο
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1957
Διαστάσεις:50χ90 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Σπύρος Αλαμάνος
Θέμα:Θαλασσογραφία
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1997
Διαστάσεις:39χ43,5 εκ.
Μέσο:Βελονογραφία
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Νίκος Ζερβός
Θέμα:Τοπίο
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1970
Διαστάσεις:44χ64 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα:Ιστορικό θέμα
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:μετά το 1970
Διαστάσεις:32χ23 εκ.
Μέσο:Βαθυτυπία
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Σπύρος Πογιάγος
Θέμα:Θαλασσογραφία
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1995
Διαστάσεις:24,5χ17 εκ.
Μέσο:Μικτή τεχνική
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Σπύρος Πογιάγος
Θέμα:Θαλασσογραφία
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1995
Διαστάσεις:17χ24,5 εκ.
Μέσο:Μικτή τεχνική
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Σπύρος Αλαμάνος
Θέμα:Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:1997
Διαστάσεις:49χ23,5 εκ.
Μέσο:Βελονογραφία
Τεχνική:Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Αγλαία Παπά
Θέμα:Προσωπογραφία
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις:100χ75 εκ.
Μέσο:Ελαιογραφία
Τεχνική:Ζωγραφική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Αγλαία Παπά
Θέμα:Προσωπογραφία
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις:55χ44 εκ.
Μέσο:Μονοτυπία
Τεχνική:Ζωγραφική and Χαρακτική
ΈργοΠληροφορίες
Καλλιτέχνης:Αναστασία Κροκίδη
Θέμα:Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο:20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:2000
Διαστάσεις:100χ49 εκ.
Μέσο:Μικτή τεχνική
Τεχνική:Ζωγραφική
« First ‹ Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 10 Επόμενο › Last »

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News