ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Έργα

  • Περίοδος

  • Θέμα

  • Μέσο

  • Τεχνοτροπία


Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Παύλος Προσαλέντης ο νεώτερος
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα and Προσωπογραφία
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος: 1880
Διαστάσεις: 103χ69 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Παύλος Προσαλέντης ο νεώτερος
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα and Προσωπογραφία
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος: 1882
Διαστάσεις: 135χ100 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Χαράλαμπος Παχής
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος: β ήμισυ του 19ου αι.
Διαστάσεις: 33χ21 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπύρος Κουλούρης
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2005
Διαστάσεις: 40χ35χ25 εκ.
Μέσο: Ξύλο και πέτρα
Τεχνική: Γλυπτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1914
Διαστάσεις: 52χ41 εκ.
Μέσο: Παστέλ
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Αγλαία Παπά
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις: 72χ37 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γιάννης Δημητράτος
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1995
Διαστάσεις: 38χ35 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γιώργος Καλογιάννης
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1999
Διαστάσεις: 118χ61 εκ.
Μέσο: Κολάζ με εγχαράξεις
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Ζωή Αλαφούζου
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1999
Διαστάσεις: 98,5χ62,5 εκ.
Μέσο: Ξυλογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Tito Arcudi
Θέμα: Ανθογραφία
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2005
Διαστάσεις: 40χ30 εκ.
Μέσο: Ακρυλικά
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Teresa Nicholas
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2005
Διαστάσεις: 35χ25 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Βικέντιος Μποκατσιάμπης
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: π. 1905
Διαστάσεις: 63χ52 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Βικέντιος Μποκατσιάμπης
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1905
Διαστάσεις: 63χ52 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Στέφανος Τριβόλης
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1944
Διαστάσεις: 39χ30 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγγελος Γιαλλινάς
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: αρχές του 20ου αι.
Διαστάσεις: 39,5χ72,5 εκ.
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγγελος Γιαλλινάς
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: αρχές του 20ου αι.
Διαστάσεις: 40χ72 εκ.
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1901
Διαστάσεις: 74χ59 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεώργιος Παπαγεωργίου (Καλαρρυτιώτης)
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1864
Έτος: π. 1828-1830
Διαστάσεις: 24χ34 εκ.
Μέσο: Χαλκογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα and Τοπίο
Περίοδο: 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1983
Διαστάσεις: 16,5χ10,5 εκ.
Μέσο: Βαθυτυπία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Αγλαία Παπά
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις: 45χ60 εκ
Μέσο: Μονοτυπία
Τεχνική: Ζωγραφική and Χαρακτική
« First ‹ Προηγούμενο 1 2 3 4 10 Επόμενο › Last »

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News