ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Έργα

  • Περίοδος

  • Θέμα

  • Μέσο

  • Τεχνοτροπία


Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Τεν Φλωριάς
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: π. 1950
Διαστάσεις: 80χ63 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Felicity Boxter
Θέμα: Ανθογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1995
Διαστάσεις: 38χ26 εκ
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Felicity Boxter
Θέμα: Ανθογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος:
Διαστάσεις: 32χ22,5 εκ
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Jean Marc Henry
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2004
Διαστάσεις: 35χ29,5 εκ.
Μέσο: Ασπρόμαυρη φωτογραφία
Τεχνική: Φωτογραφία
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Antonella Calabrese
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1998
Διαστάσεις: 40χ30 εκ.
Μέσο: Μικτή τεχνική
Τεχνική: Ζωγραφική Φωτογραφία
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Ηλίας Γιαννούλας
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1996
Διαστάσεις: 65χ55 εκ.
Μέσο: Μολύβι
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγνωστος (17ος αιώνας)
Θέμα: Αγιογραφία
Περίοδο: 17ος αιώνας
Έτος: τέλη 16ου-αρχές 17ου αι.
Διαστάσεις: 153,5χ85,5 εκ.
Μέσο: Αυγοτέμπερα σε ξύλο
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπύρος Τρούσας
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2004
Διαστάσεις: 100χ70 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπύρος Τσολάκης
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2003
Διαστάσεις: 23χ31 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Λυκούργος Κογεβίνας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1924
Διαστάσεις: 21χ27 εκ.
Μέσο: Οξυγραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπύρος Αλαμάνος
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1984
Διαστάσεις: 51χ35 εκ.
Μέσο: Μεταξοτυπία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άρης Κυριαζής
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 2000
Διαστάσεις: 50χ73 εκ.
Μέσο: Ασπρόμαυρη φωτογραφία
Τεχνική: Φωτογραφία
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γιώργος Κεφαλληνός
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1995
Διαστάσεις: 18χ12 εκ.
Μέσο: Μικτή τεχνική
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άγνωστος (19ος αιώνας μέχρι το 1900)
Θέμα:
Περίοδο: 19ος αιώνας
Έτος: τέλη 19ου αι.
Διαστάσεις: 102,5χ81,5 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Βικέντιος Μποκατσιάμπης
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: αρχές 20ου αι.
Διαστάσεις: 66χ57 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος: 1891
Διαστάσεις: 46,5χ78 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Εύα Καρύδη
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2004
Διαστάσεις: 165χ50χ30 εκ.
Μέσο: Γύψος και ύφασμα
Τεχνική: Γλυπτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γιάννης Δημητράς
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2005
Διαστάσεις: 45,5χ29,5 εκ.
Μέσο: Έγχρωμη φωτογραφία
Τεχνική: Φωτογραφία
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Γεώργιος Σαμαρτζής
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1901
Διαστάσεις: 76χ58 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Μιχαήλ Δαμασκηνός
Θέμα: Αγιογραφία
Περίοδο: 16ος αιώνας
Έτος: 1590
Διαστάσεις: 165,5χ97,5 εκ.
Μέσο: Αυγοτέμπερα σε ξύλο
Τεχνική: Ζωγραφική
1 2 3 10 Επόμενο › Last »

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News