ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Έργα

  • Περίοδος

  • Θέμα

  • Μέσο

  • Τεχνοτροπία


Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Αγλαία Παπά
Θέμα:
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: β ήμισυ του 20ου αι.
Διαστάσεις: 98,5χ69 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπύρος Πογιάγος
Θέμα: Θαλασσογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1999
Διαστάσεις: 22,5χ24,5 εκ.
Μέσο: Μικτή τεχνική
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Άρια Κομιανού
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1981
Διαστάσεις: 80χ55 εκ.
Μέσο: Έγχρωμη ξυλογραφία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπυρίδων Σκαρβέλης
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: αρχές του 20ου αι.
Διαστάσεις: 52,5χ34,5 εκ.
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Μάρκος Μπάνος
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 2000
Διαστάσεις: 47χ57 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1950
Διαστάσεις: 39χ49 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Σπυριδούλα Ζάχου
Θέμα: Προσωπογραφία
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2004
Διαστάσεις: 45χ50 εκ.
Μέσο: Ακρυλικά
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1987
Διαστάσεις: 45χ58 εκ.
Μέσο: Βαθυτυπία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Ιωάννης Μιγάδης
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1969
Διαστάσεις: 32χ42 εκ.
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Νικόλαος Βεντούρας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1983
Διαστάσεις: 45χ58 εκ.
Μέσο: Βαθυτυπία
Τεχνική: Χαρακτική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Περικλής Κόλλας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος: 1882
Διαστάσεις: 73χ156 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Τάσος Δημητράς
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: π. 1985
Διαστάσεις: 39χ69 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Αλεξανδράκη Μαρία
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: π. 2003
Διαστάσεις: 19χ22 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Φίλιππος Μάκοτσις
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα and Προσωπογραφία
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος αιώνας (1946 - 2000)
Έτος: 1952
Διαστάσεις: 77χ57 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Ιωάννης -Βαπτιστής Καλοσγούρος
Θέμα: Συμβολικό θέμα
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1864
Έτος: αρχές του 19ου αι.
Διαστάσεις: 46,5χ66 εκ.
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Σχέδιο
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Στέφανος Σγούρος
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: π. 2001
Διαστάσεις: 40χ50 εκ.
Μέσο: Υδατογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Στέφανος Τριβόλης
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1944
Διαστάσεις: 34χ25 εκ.
Μέσο: Παστέλ
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Περικλής Τσιριγώτης
Θέμα: Ηθογραφικό θέμα
Περίοδο: 19ος αιώνας and 19ος αιώνας μέχρι το 1900
Έτος: 1898
Διαστάσεις: 70χ150 εκ.
Μέσο: Ελαιογραφία
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Μάριος Τζαβέλλας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 21ος Αιώνας από το 2000 έως Σήμερα
Έτος: 2004
Διαστάσεις: 18χ25 εκ.
Μέσο: Τέμπερα
Τεχνική: Ζωγραφική
Έργο Πληροφορίες
Καλλιτέχνης: Λυκούργος Κογεβίνας
Θέμα: Τοπίο
Περίοδο: 20ος Αιώνα and 20ος Αιώνα έως το 1945
Έτος: 1924
Διαστάσεις: 27χ21 εκ.
Μέσο: Οξυγραφία
Τεχνική: Χαρακτική
« First ‹ Προηγούμενο 1 7 8 9 10 Επόμενο › Last »

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News